27 febreiro 2015

ConArtritis intégrase na Plataforma de Organizacións de Pacientes

Coa integración da Coordinadora Nacional de Artrite (ConArtritis) na agrupación preténdese reforzar a promoción da participación dos pacientes con artrite e a defensa dos seus dereitos.

A Plataforma de Organizacións de Pacientes é unha agrupación composta por 18 asociacións centradas en diferentes patoloxías co denominador común da cronicidade. Un dos motivos da súa creación é dar voz ás persoas que as entidades representan para conseguir que os sistemas de saúde e sociais ofrezan unha atención integral e personalizada, en condicións de acceso universal, equidade, transparencia e sostibilidade; e nos que se defendan os seus dereitos en todos os ámbitos, políticas e actuacións.

Para conseguilo estase traballando na posta en marcha de diferentes proxectos. Unha das próximas metas que a Plataforma pretende alcanzar é facer chegar ás comisións de Sanidade de Congreso e Senado a proposta da aprobación dunha lei xeral de protección á cronicidade, con características similares á que actualmente está vixente no campo da Dependencia.


As entidades que, xunto con ConArtritis, agrupa a Plataforma de Organizacións de Pacientes son:

Para máis información, podes visitar a web da organización: www.plataformadepacientes.org

22 febreiro 2015

Participa no II barómetro EsCrónicos

ConArtritis, como unha das asociacións máis representativas de pacientes crónicos de España, participa no II barómetro EsCrónicos.


Para isto, xa está colgada na súa web o enlace ao cuestionario que os pacientes debemos contestar para recabar datos para o estudio.

Con esta investigación quere facerse ver a percepción dos pacientes crónicos sobre o acceso e calidade da atención sanitaria durante 2014.

É importante recoller os aspectos máis relevantes para así facer forza para melloralos. Por iso pedimos que dediquedes uns minutos a completar o cuestionario. Por favor, é importante contestar todas as preguntas porque do contrario non se dará por válido.

Máis información sobre o estudio e acceso ao cuestionario

16 febreiro 2015

A tu ritmo, nº 18

Xa está dispoñible o Boletín A tu ritmo, nº 18, dos meses novembro e decembro de 2014.
Editado por ConArtritis, recolle as últimas novidades sobre as actividades levadas a cabo polas asociacións de pacientes de artrite de todo o estado.


12 febreiro 2015

ConArtritis apoya la ILP para modificar el actual copago en dependencia

ConArtritis únese a todo o movemento asociativo da discapacidade para captar firmas e impulsar unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que modifique a Lei de Autonomía Persoal.

A Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) pretende unha reforma da Lei de Autonomía Persoal e Dependencia, que permita establecer uns criterios máis claros, xustos e iguais en relación coa capacidade económica e a participación no custo das prestacións por parte das persoas beneficiarias.

Esta iniciativa foi posta en marcha polo Comité Español de Representantes de Persoas con Minusvalidez (CERMI), que baixo o lema "Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio", pretende a consecución das 500.000 firmas necesarias para que prospere a Iniciativa Lexislativa Popular e a modificación do copagamento chegue ao Congreso dos Deputados para a súa posible admisión e debate.

A proposta do sector pide modificar o artigo 14 da vixente lei para precisar que será tamén obxecto de normativa regulamentaria estatal a regulación da participación no custo das prestacións, así como o artigo 33, de modo que se incorporen garantías para as persoas beneficiarias que modulen o seu esforzo de participación no custo das prestacións que reciben.

02 febreiro 2015

Vivir con artrite: consellos (32)

Siga unha dieta equilibrada comendo alimentos variados 

Alimentos recomendados:

  • A avena é rica en fibra.
  • As hortalizas de cor verde escura son ricas en calcio.
  • As froitas como as fresas conteñen azúcares naturais.
  • As hortalizas son ricas en vitaminas e nutrintes.
  • O pescado azul e os ovos conteñen ácidos grasos e omega 3.
Comidas e bebidas que debe evitar:
  • Os fritos e un exceso de carnes vermellas e tratadas.
  • Patacas fritidas de bolsa, bolos, galletas, manteiga e nata.
  • Bebidas gaseosas, café e alcohol.
Extraído do folleto "Consejos para llevar una vida plena con Artritis Reumatoide", editado por MSD

13 xaneiro 2015

Rexistro Galego de Instrucións Previas

Hai pouco publicouse o Decreto 159/2014, polo que se establece a organización e funcionamento do Rexistro Galego de Instrucións Previas sobre coidados e tratamento da saúde, renovando o marco xurídico sobre este aspecto e desenvolvendo o establecido na Lei 12/2013 de garantías das prestacións sanitarias.

As instrucións previas consisten nun documento, mediante o cal, unha persoa maior de idade, capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade, co fin de que esta sexa cumprida no momento en que chegue a situacións nas cales non sexa quen de expresala persoalmente, sobre os coidados e o tratamento da súa saúde ou, unha vez chegado o falecemento, sobre o destino do seu corpo e dos seus órganos. 

05 xaneiro 2015

Vivir con artrite: consellos (31)


Deporte e espondilite anquilosante.
O deporte é sempre recomendable, por non dicir imprescindible, en todos nós, incluído os pacientes con espondilite anquilosante. Realizar exercicio aeróbico mellora o sistema cardiovascular e a función pulmonar. Por outro lado, mantén o ton muscular de maneira que mellora as contracturas que aparecen ao longo do día e mellora a flexibilidade dos pacientes con espondilite mellorando a rixidez e a mobilidade. (...) A elección do exercicio ou deporte a realizar virá determinado polo grao de afectación (...) É bo engadir en calquera que sexa a actividade deportiva que se realice, un especial interese nos estiramentos, en traballar a musculatura do tronco e cadeiras e exercicios da caixa torácica. (...) Son especialmente interesantes os deportes dentro de medio líquido xa que este protexe as articulacións do impacto aínda que non sempre se adapta aos nosos gustos. Non existe ningun deporte especialmente contraindicado de forma xeral pero recoméndase que se eviten os deportes de alto impacto ou que supoñan un maior risco de fracturas como poida ser a hípica ou o rugby.

Extraído de: Revista Mira, nº 4. Artigo “El paciente pregunta” Dra. Mireia Moreno